Cenník

 • Pravidelná starostlivosť

  Ponúkame kvalitnú starostlivosť o deti a priateľskú atmosféru
 • kid_2

  • Zápisné do zariadenia (jednorazový poplatok)
   10,00 €
  • Poplatok za opatrovanie dieťaťa (mesačný poplatok)
   200,00 €
  • Stravné (poplatok za deň)
   1,80 €
  Poznámka: Výdavky spojené s pobytom v zariadení starostlivosti o deti je možné uhradiť z rodičovského príspevku na základe zákona 561/2008, ktorý sa poskytuje až do výšky 230,00 €