Denný režim

  • 06:30 - 08:15 hod.
   Príchod detí do zariadenia - voľné hry, ranné dospávanie
  • 08:15 - 08:30 hod.
   Rozcvička s pesničkami
  • 08:30 - 09:00 hod.
   Raňajky
  • 09:00 - 09:45 hod.
   Ranná hygiena
  • 09:45 - 10:45 hod.
   Výchovné hry - vzdelávacie aktivity
  • 10:45 - 11:10 hod.
   Hygiena - príprava na obed
  • 11:10 - 11:45 hod.
   Obed
  • 11:45 - 14:00 hod.
   Spánok
  • 14:00 - 14:15 hod.
   Hygiena
  • 14:15 - 14:30 hod.
   Olovrant
  • 14:30 - 16:30 hod.
   Voľné hry, odchod detí zo zariadenia